Jak vybrat vhodný typ zařízení?

Jak vybrat vhodný typ zařízení?

LoRaWAN vs Narrow Band

LoRaWAN

je typ nízkopříkonové bezdrátové sítě, který pracuje v bezlicenčním pásmu 868MHz. Celoplošným provozovatelem v České Republice jsou České Radiokomunikace. Mapa pokrytí je zde.

Narrow Band

je principiálně zcela odlišný od LoRaWAN komunikace. Funguje v licencovaném pásmu LTE (v České Republice má celoplošné pokrytí společnost Vodafone). Mapa pokrytí je zde.

Pro a Proti

LoRaWAN Narrow Band
Pokrytí Horší pokrytí než Narrow Band Téměř celoplošné pokrytí (kde je LTE signál je i NB)
Spotřeba Mírně nižší spotřeba oproti Narrow Bandu Spotřeba výrazně vzrůstá v místech se horším signálem
Komunikace Obousměrná komunikace. Umožňuje vzdáleně měnit parametry zařízení, nikoli však update firmwaru. Počet jednotlivých zpráv je omezen denním limitem. Obousměrná komunikace je omezena pouze objemem přenesených dat. Umožňuje i vzdálený update firmwaru v zařízení.
Cena Levnější Dražší

Pro obě technologie platí: čím kratší perioda vysílaní (častější čtení), tím vyšší spotřeba baterie a kratší životnost. Pokud není nutné provádět odměry každých 15min, velmi doporučujeme nastavit periodu čtení na 1hod nebo delší.

Eliot Classic vs Eliot Pro

Eliot Classic

Jedná se o základní model. Umožňuje odečty hodnot nastavených registrů elektroměru s minimální periodou 15min. Požadované registry lze vzdáleně nastavit, stejně tak periodu čtení a další parametry.

Eliot Classic nemá čip pro přesné měření spotřeby baterie a zobrazení stavu se pouze přibližný odhad.

Neobsahuje obvod reálného času a není synchronizován s časem serveru. Tzn. k odečtům nedochází v přesně definovaných časech, ale např. ve 14:37

Není zda vyrovnávací paměť záznamů pro případ, kde se Eliot není schopen spojit se serverem. V další přijaté zprávě se pak objeví všechna spotřebovaná el.energie za dobu výpadku komunikace naráz. Na celkovou zobrazenou spotřebu to však nemá vliv.

Eliot Classic se vyrábí ve verzi LoRaWAN a Narrow Band (výhody a nevýhody viz výše)

Eliot Pro

Tento model má kromě standardních funkcí jako u verze Classic navíc osazen obvod pro přesné měření stavu baterie, lze pak mnohem lépe odhadnout, kdy bude nutné baterii vyměnit a nedojde k nežádoucím výpadkům.

Obvod reálného čas, který je 1x denně synchronizován se serverem zajistí odečty v přesných časových okamžicích, napr. 9:15, 9:30 apod.

Vyrovnávací paměť umožní zpětné dotažení naměřených dat po výpadku komunikace a nedojde ke ztrátě rozložení spotřeby v čase.

Lze nastavit posílání dat po “balíčcích”, tzn. že se pošlou záznamy za posledních např. 6hod současně. Sice dojde ke zpoždění v zobrazení dat v aplikaci, ale Eliot zavysílá pouze 4x denně a je značná úspora energie baterie.

Jak vybrat vhodný typ zařízení?

Není pro mě důležité odečítat v přesně definované časové okamžiky? Nevadí mi, když dojde neplánovaně baterie a Eliot nebude do výměny vysílat data? Nepotřebuji přesné rozložení spotřeby elektrické energie v čase? Zajímá mě celková spotřeba/cena za týden, měsíc nebo rok? Pak objednejte Eliot Classic. Je pro mě důležitá cena? Bydlím v místě s dobrým pokrytím LoRaWAN sítí (např. města nebo vyvýšená místa)? Pak zvolte variantu LoRAWAN. V případě, že u Vás bude s pokrytím problém, Eliot Vám rádi vyměníme za verzi Narrow Band.

Chci odečítat v přesných časových intervalech, synchronizovaných dle UTC času? Chci stále vidět rozložení spotřeby elektrické energie v čase? Nechci být překvapen náhlým výpadkem baterie? Pokud dojde k dočasnému problém se sítí, chci mít automaticky dotažena historická data? Chci použít funkci pro prodloužení životnosti baterie (vysílání balíčků naměřených dat)? Pak objednejte Eliot Pro.