Jak ušetřit

JAK UŠETŘIT

Kontrola spotřeby el. energie

Pokud nehlídáte svoje výdaje, nemůžete nad nimi mít kontrolu. Monitorujte vaše výdaje v reálném čase a zjistěte, kolik energie odebíráte a za kolik.

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Při výrobě elektrické energie se spotřebovává palivo a vzniká CO2. Zapojením jen nezbytně nutných spotřebičů se chováme šetrně nejen k sobě, ale i k životnímu prostředí.

Veškerá data on-line

S naší aplikací máte přístup ke svým výdajům on-line. Připojte se ke svým datům kdykoli, odkudkoli a zkontrolujte si svoje denní, týdenní či měsíční výdaje.

Řízení spotřeby el. energie

Díky jednoduchému připojení k síti můžete svoje spotřebiče kontrolovat na dálku. Můžete si nastavit časovač nebo je jednoduše zapnout či vypnout.

Úspora času i peněz

Pokud máte přehled, kolik utrácíte, můžete začít šetřit. Vyměňte starší přístroje za nové nebo vypojte nadbytečný přístroj ze sítě.

Detekce nestandardních situací

Bezpečnostní systém, který automaticky detekuje jakékoli poruchy v síti. Pokud dojde ke zkratu nebo se vybraný spotřebič neočekávaně vypne, ihned to zjistíte.

Ukázka přehledu spotřeby

Sekce s ukázkovým odběrem el. energie přehledně mapuje kolísání nízkého a vysokého tarifu a reálnou spotřebu kWh v daném tarifu. Uživatel může sám přepínat z rozvržení celkové spotřeby v kWh na spotřebu denní, měsíční a celoroční. Jednotlivé sloupce jsou dále graficky rozděleny podle výše tarifu v době odběru. Součástí ukázkové sekce je i DEMO aplikace VisionQ, kde se uživateli zobrazují reálná, anonymní data, a to jak v číselné, tak i grafické podobě.

Demo VisionQ

Prohlédněte si ukázkové grafy el. spotřeby v naší síti.

Denní spotřeba

Měsíční spotřeba

Roční spotřeba

Celková spotřeba