Případové studie

Případové studie využití v konkrétní situaci

Rodinný dům v Liberci

INSTALACE VYTÁPĚNÍ VJEZDU DO GARÁŽE

Rodina, žijící v horském městě, se rozhodla pro instalaci elektrického vytápění vjezdu do garáže, aby nemusela řešit náklady spojené s odstraňováním sněhu a ledu. Přestože instalační firma upozorňovala na očekávaně vysoké náklady na vytápění, nebyla schopna vyčíslit cenu provozu. Zapínání a vypínání bylo řízeno automaticky podle povětrnostních podmínek bez ohledu na spotřebovanou energii. Neexistoval odhad nákladů a tudíž ani odpovídající navýšení měsíčních záloh. V ročním vyúčtování se proto k velkému překvapení majitele objevil nedoplatek v řádech desítek tisíc Kč.

Podobným situacím je možné předejít sledováním denních odběrů, případně je možné rovnou nastavit denní limit kWh či Kč, jehož překročení automaticky vygeneruje upozornění formou emailu nebo sms zprávy. Na denním sloupcovém grafu za poslední měsíc jsou okamžitě viditelné všechny výkyvy, podobně je tomu v případě grafu měsíčních spotřeb a nastaveném měsíčním limitu.

Malá firma

INSTALACE VYTÁPĚNÍ OKAPOVÝCH ŽLABŮ

Malá firma řešila problém s ucpávání okapových žlabů na střeše firemní budovy, způsobené odtáváním sněhu během dne a následným zamrznutím odtokových okapů v noci. To postupně vedlo k poškozování budovy vlhkostí z nahromaděné vody, a navíc hrozilo nebezpečí úrazu chodců na chodníku způsobené pádem ledu ze střechy. Proto se firma rozhodla pro instalaci elektrického vyhřívání okapů. Podle projektu si spočítala předpokládanou spotřebu a s dodavatelem elektrické energie dohodla odpovídající navýšení měsíčních záloh. V následujícím zimním období však bylo vytápění okapů minimální díky příznivým klimatickým podmínkám a firma měla na konci zúčtovacího období vysoký přeplatek, který dodavatel elektřiny automaticky použil na měsíční zálohy pro další zúčtovací období.

Tento případ lze řešit optimalizací placení měsíčních záloh – nastavením jejich výše tak, aby na konci zúčtovacího období bylo celkové saldo vyrovnané, tj. ideálně nula – co jsme v průběhu zúčtovacího období spotřebovali jsme také zaplatili a vůči dodavateli energie nemáme žádné závazky ani pohledávky. Uživatel si může do systému VisionQ sám zadat svůj smluvní tarif s dodavatelem elektřiny i výši měsíčních záloh. Algoritmus potom sleduje saldo zaplacených záloh a spotřebované energie, přepočítané podle nastaveného tarifu na Kč a může následně predikovat výši salda na konci zúčtovacího období.

Novostavba centru Liberce

IDENTIFIKACE VYSOKÉHO A NÍZKÉHO TARIFU

Rodina využívá produkt dodavatele elektřiny, který v sobě obsahuje vysoký a nízký tarif. Časy přepínání tarifů uvádí dodavatel na svých webových však pouze orientačně, nelze se na tuto informaci tedy zcela spolehnout.

Pomocí systému VisionQ je zjištění aktuálního tarifu i přepínacích časů velmi jednoduché: uživatel se může kdykoli podívat na webovou stránku svého zařízení a obratem zjistit, jaký tarif je v daném okamžiku aktuální. Pro maximální využívání výhod nízkého tarifu je možné nastavit si zasílání upozornění (e-mail, sms) v okamžiku přepnutí, případně je možné prohlédnout si grafické znázornění přepínacích časů za posledních 30 dní a podle toho zapínat požadované domácí spotřebiče.

Napište nám

    Pro zrychlení vyřízení Vašeho požadavku týkajícího se konkrétního zařízení, uveďte prosím následující údaje.

    Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.